203. CA NHỰA NGUYÊN SINH Y TẾ để THẢI ĐỘC CÀ PHÊ

Description

Thể tích: 1.400 ml

Hạn sử dụng: lâu dài

Mức độ an toàn: không bằng inox và thủy tinh

Ca Nhựa Nguyên Sinh Y Tế, Thải Độc Cà Phê, Thải Độc Đại Tràng, Thực Dưỡng Hiện Đại, Thầy Tuấn Ngọc, Thầy Dương Tuấn Ngọc, Chữa Lành Ung Thư

Ca Nhựa Nguyên Sinh, Thải Độc Cà Phê, Thải Độc Đại Tràng, Thực Dưỡng Hiện Đại, Thầy Tuấn Ngọc, Thầy Dương Tuấn Ngọc, Chữa Lành Ung Thư