202. CÁC LOẠI DỤNG CỤ INOX để THẢI ĐỘC CÀ PHÊ

Description

INOX MỸ:

Khối lượng 330 gam, thể tích 2 lít. Đi kèm 1 ống truyền Silicon Mỹ và 10 ống thông Silicon Đức.

inox Mỹ, Thải Độc Cà Phê, Thải Độc Đại Tràng, Thực Dưỡng Hiện Đại, Thầy Tuấn Ngọc, Thầy Dương Tuấn Ngọc, Chữa Lành Ung Thư

inox Mỹ, Thải Độc Cà Phê, Thải Độc Đại Tràng, Thực Dưỡng Hiện Đại, Thầy Tuấn Ngọc, Thầy Dương Tuấn Ngọc, Chữa Lành Ung Thư, Thoát Khỏi Tiểu Đường

INOX THÁI:

Khối lượng 465 gam, thể tích 1.8 lít. Đi kèm 1 ống truyền Silicon Đức và 10 ống thông Silicon Đức.

inox Thái, Thải Độc Cà Phê, Thải Độc Đại Tràng, Thực Dưỡng Hiện Đại, Thầy Tuấn Ngọc, Thầy Dương Tuấn Ngọc, Chữa Lành Ung Thư

INOX ẤN ĐỘ:

Khối lượng 330 gam, thể tích 1.6 lít. Đi kèm 1 ống truyền Silicon Đức và 10 ống thông Silicon Đức.

inox Ấn Độ, Thải Độc Cà Phê, Thải Độc Đại Tràng, Thực Dưỡng Hiện Đại, Thầy Tuấn Ngọc, Thầy Dương Tuấn Ngọc, Chữa Lành Ung Thư

INOX VIỆT NAM CẢI TIẾN:

Khối lượng 360 gam, thể tích 1.5 lít. Đi kèm 1 ống truyền Silicon Đức và 10 ống thông Silicon Đức.

inox Việt Nam, Thải Độc Cà Phê, Thải Độc Đại Tràng, Thực Dưỡng Hiện Đại, Thầy Tuấn Ngọc, Thầy Dương Tuấn Ngọc, Chữa Lành Ung Thư