201. DÂY TRUYỀN THẢI ĐỘC CÀ PHÊ SILICON ĐỨC

Description

Có van điều chỉnh dễ dàng

Có bộ phận nhỏ giọt để quan sát lưu lượng nước

ỐNG TRUYỀN DÀI CÓ VAN ĐỨC, THẢI ĐỘC CÀ PHÊ, THỰC DƯỠNG HIỆN ĐẠI, THẦY TUẤN NGỌC