201. CÁC LOẠI ỐNG TRUYỀN THẢI ĐỘC CÀ PHÊ

Description

ỐNG TRUYỀN SILICON MỸ:

Có van điều chỉnh dễ dàng, ống to, có thể mua thêm CHỔI RỬA ỐNG để vệ sinh ống, tiết kiệm chi phí về lâu dài

Ống Dây Mỹ, Thải Độc Cà Phê, Thải Độc Đại Tràng, Thực Dưỡng Hiện Đại, Thầy Tuấn Ngọc, Thầy Dương Tuấn Ngọc, Chữa Lành Ung Thư

ỐNG TRUYỀN SILICON ĐỨC:

VAN TRƯỢT điều chỉnh dễ dàng, có bộ phận nhỏ giọt để quan sát lưu lượng nước, ống dài 2m silicon nhập khẩu Đức.

Ống Dây Silicon Đức, Thải Độc Cà Phê, Thải Độc Đại Tràng, Thực Dưỡng Hiện Đại, Thầy Tuấn Ngọc, Thầy Dương Tuấn Ngọc, Chữa Lành Ung Thư

ỐNG TRUYỀN NHỰA VIỆT NAM:

Có van điều chỉnh.

Ống Dây Nhựa Việt Nam, Thải Độc Cà Phê, Thải Độc Đại Tràng, Thực Dưỡng Hiện Đại, Thầy Tuấn Ngọc, Thầy Dương Tuấn Ngọc, Chữa Lành Ung Thư