199. Dụng cụ THỦY TINH độc quyền ĐỨC – THẢI ĐỘC CÀ PHÊ

Description

Dung tích: 1.200 ml – Hàng độc quyền của Đức

Thị giác: nhìn thấy được mực nước, thấy dung dịch cà phê dần thấp xuống

Dụng Cụ Thải Độc Cà Phê – Dụng Cụ Thủy Tinh – Thải Độc Cà Phê – Dụng Cụ Thải Độc Đại Tràng – Thầy Tuấn Ngọc

Dụng Cụ Thải Độc Cà Phê – Dụng Cụ Thủy Tinh – Thải Độc Cà Phê – Dụng Cụ Thải Độc Đại Tràng – Thầy Tuấn Ngọc

Dụng Cụ Thải Độc Cà Phê – Dụng Cụ Thủy Tinh – Thải Độc Cà Phê – Dụng Cụ Thải Độc Đại Tràng – Thầy Tuấn Ngọc